ประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารและกิจกรรม


Sample project image

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ณ อาคารฝึกอบรมเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ณ อาคารฝึกอบรมเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย วันที่ 2023-01-18 16:13:37

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ เนื่องในงานวันรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ เนื่องในงานวันรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย วันที่ 2023-01-18 16:11:53

อ่านต่อ...
Sample project image

คณะกรรมการตรวจรับงานจัดจ้างทำแคร่เหล็กรองรับเมล็ดพันธุ์ ปีงบประมาณ 2566 ร่วมกันตรวจสอบ ตัวอย่างแคร่ ที่ผู้รับจ้างนำมาเสนอตามข้อกำหนดของคุณลักษณะเฉพาะ

คณะกรรมการตรวจรับงานจัดจ้างทำแคร่เหล็กรองรับเมล็ดพันธุ์ ปีงบประมาณ 2566 ร่วมกันตรวจสอบ ตัวอย่างแคร่ ที่ผู้รับจ้างนำมาเสนอตามข้อกำหนดของคุณลักษณะเฉพาะ ก่อนลงนามในใบสั่งจ้าง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย วันที่ 2023-01-18 16:08:02

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาบุญสม มาร์ติน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาบุญสม มาร์ติน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย วันที่ 2023-01-18 16:05:14

อ่านต่อ...

คลังความรู้


ลิงค์ที่น่าสนใจ


สำหรับเจ้าหน้าที่