งบทดลอง 2561

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

งบทดลอง ตุลาคม 2559     งบทดลอง พฤศจิกายน 2559   

งบทดลอง ธันวาคม 2559    งบทดลอง มกราคม 2560

งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2560  งบทดลอง มีนาคม 2560      

งบทดลอง เมษายน 2560   งบทดลอง พฤษภาคม 2560

งบทดลอง มิถุนายน 2560   งบทดลอง กรกฎาคม 2560

งบทดลอง สิงหาคม 2560    งบทดลอง กันยายน 2560    

งบทดลอง กันยายน 2560   งบทดลอง ตุลาคม 2560

งบทดลอง พฤศจิกายน 2560   งบทดลอง ธันวาคม 2560

งบทดลอง มกราคม 2561   งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2561

งบทดลอง มีนาคม 2561     งบทดลอง เมษายน 2561

งบทดลอง พฤษภาคม 2561  งบทดลอง มิถุนายน 2561 

งบทดลอง กรกฎาคม 2561  งบทดลอง สิงหาคม 2561 

งบทดลอง กันยายน 2561   งบทดลอง ตุลาคม 2561

งบทดลอง พฤศจิกายน 2561