ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญประจำไตรมาสที่ 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย  แนบ 1  แนบ 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องชั่ง บรรจุ กระสอบและถุง แบบกึ่งอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องชั่ง บรรจุ กระสอบและถุง แบบกึ่งอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกาศประกวดราคาฯ      2.เอกสารประกวดราคาฯ    3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญประจำไตรมาสที่ 1

 

ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องชั่ง บรรจุ กระสอบ และถุงแบบกึ่งอัตโนมัติ

ประกาศประกวดราคาฯ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เอกสารประกวดราคา

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องชั่ง บรรจุ กระสอบ และถุงแบบกึ่งอัตโนมัติ

แนบ 1 แนบ 2 เเนบ 3เดือ

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 2 

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย  เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวปลอดภัย GAP

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวเผาเครื่องกำเนิดความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง