ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย  เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวปลอดภัย GAP

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวเผาเครื่องกำเนิดความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง