ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 3 กันยายน 2560 นายวินัย  ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

เข้าเยี่ยมเยือนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย พร้อมรวมปลูกต้นไม้หน้าศูนย์

v2
v3
v5
v8
v10
v11