วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเปียกสลับแห้ง

                       วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายปิติ  แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเปียกสลับแห้ง  ณ แปลงนาสาธิต นางบัณฑิตา  ขำพิทักษ์  บ้านพระร่วง ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

          
pk1.1
ppp
pk1.1
pk1.2
pk3
pk2
pk4
pk5
pk6
pk7

pk1121


pk8
pk9
pk10
pk11