อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในศูนย์ข้าวชุมชนบ้านป่ากุมเกาะ จังหวัดสุโขทัย

 

      วันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมเยียน

 DSC 0117

py12

75

9