ข้าวพันธุ์ กข 49

ข้าวพันธุ์ กข 49

 

ลักษณะประจำพันธุ์

1. เป็นข้าวเจ้าสายพันธุ์ผสม

2. เป็นข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง

3. อายุเก็บเกี่ยว 102-107 วัน

4. เป็นพันธุ์ข้าวที่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิดใหม่

5. ลำต้นมีความแข็งแรงมาก จึงไม่มีปัญหาต้นล้มเมื่อเจอลมแรง

6. เป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสูงทั้งด้านกายภาพ

7. เมล็ดยาวเรียว ท้องไข่น้อย

ลักษณะเด่น

1. ให้ผลผลิตสูงโดยมีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงถึง 939 กก.ต่อไร่

    หรือผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 733 กก.ต่อไร่

2. เป็นข้าวคุณภาพสูงที่สามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์

3. ข้าวมีความนุ่ม สามารถนำไปทำข้าวนึ่งส่งออกแทนพันธุ์ชัยนาท 1

ข้อควรระวัง

1. ไม่เหมาะที่จะปลูกต่อเนื่อง หรือปลูกมากกว่า 2 ครั้ง/ปี

2. ควรเปลี่ยนพันธุ์ข้าว เมื่อปลูกข้าวพันธุ์เดิมได้ประมาณ 3 ฤดู เพื่อไม่ให้
   
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปรับตัวได้

พื้นที่แนะนำ

- พื้นที่นาชลประทานเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

                                                  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

                                 โทร. 055 - 601017  โทรสาร. 055 - 601015

Additional information