6666699 

070563 คู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่     คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย นำโดยนายพนม แผลงฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมปลูกต้นไม้ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" พร้อมเวรระยะห่าง (DISTANCING) ณ บริเวณหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย                                      

อ่านต่อ

งบทดลอง 2561

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

**ประจำปี 2559**

งบทดลอง ตุลาคม 2559     งบทดลอง พฤศจิกายน 2559   

งบทดลอง ธันวาคม 2559    

**ประจำปี 2560**

งบทดลอง มกราคม 2560  งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2560 

งบทดลอง มีนาคม 2560      งบทดลอง เมษายน 2560   

งบทดลอง พฤษภาคม 2560 งบทดลอง มิถุนายน 2560   

งบทดลอง กรกฎาคม 2560  งบทดลอง สิงหาคม 2560    

งบทดลอง กันยายน 2560    งบทดลอง กันยายน 2560   

งบทดลอง ตุลาคม 2560  งบทดลอง พฤศจิกายน 2560   

งบทดลอง ธันวาคม 2560

**ประจำปี 2561**

งบทดลอง มกราคม 2561   งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2561

งบทดลอง มีนาคม 2561     งบทดลอง เมษายน 2561

งบทดลอง พฤษภาคม 2561  งบทดลอง มิถุนายน 2561 

งบทดลอง กรกฎาคม 2561  งบทดลอง สิงหาคม 2561 

งบทดลอง กันยายน 2561   งบทดลอง ตุลาคม 2561

งบทดลอง พฤศจิกายน 2561 

งบทดลอง ธันวาคม 2561 แนบ 1  แนบ 2  แนบ 3  แนบ 4  แนบ 5

**ประจำปี 2562**

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562  

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562

งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562

งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

 งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562  แนบ 1  แนบ 2  แนบ 3  แนบ 4  แนบ 5  แนบ 6

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562  แนบ 1  แนบ 2  แนบ 3  แนบ 4  แนบ 5

งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  แนบ 1 แนบ 2  แนบ 3 แนบ 4 แนบ 5

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562