66666

 

99 

 

 คู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่     คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 - 22 กันยายน 2563   เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ ภายใต้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2563 และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ ปี 2564  ณ โรงแรมดวงตะวัน  จังหวัดเชียงใหม่                                         

อ่านต่อ

งบทดลองประจำปี 2563

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 แนบ

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562