ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ร่วมโครงการกรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  

อ่านเพิ่มเติม