Black Ribbon

ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว  ปรับปรุงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย ข้าว กข61 พันธุ์จำหน่าย จำนวน 895,675 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 15 บาทและ ข้าวกข41 จำนวน 50,900 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 16 บาท

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)

ราคากิโลกรัมละ

(บาท)

ราคา/กระสอบ
(บรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ)

 ข้าว กข 61(ชั้นพันธุ์จำหน่าย)

895,675 15.00

375

 ข้าว กข 41(ชั้นพันธุ์ขยาย)

50,900 16.00 400
       

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

                       ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้บุคลากรภาครัฐหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เพราะสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่สำคัญมีผลทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น     สามารถเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความตื่นตัวในการทำงาน โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย จะมีการกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น หากร่างกายแข็งแรงย่อมส่งผลให้การทำงานบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ กิจกรรมออกกำลังกายจะมีทุกวันพุธ เวลา 16.00 - 16.30 น. โดยเริ่มวันพุธที่...

อ่านเพิ่มเติม

                   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี " ณ หน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เพื่อร่วมประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559              

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 13 ตุลาคม 2559  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดหนองโชติ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย        

อ่านเพิ่มเติม

        วันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เข้าเยี่ยมเยียนและมอบนโยบายในการทำงานแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย พร้อมลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในศูนย์ข้าวชุมชนบ้านป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยที่ได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต(นาแปลงใหญ่)ปี2559  

อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ 25 ตุลาคม 2559 นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ร่วมพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ. อาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย    

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ร่วมโครงการกรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  

อ่านเพิ่มเติม

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านเพิ่มเติม