010762 

 Big field PosterA5001

คู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่     คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ท่านอธิบดีกรมการข้าว นายประสงค์  ประไพตระกูล เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย พร้อมเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมข้าวตอกพระร่วง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย                                     

อ่านต่อ