10 พระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ในหลวง รัชกาลที่ 9 

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ราชกาลที่ 10 

 

******************************

** ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 **
ชนิดพันธุ์

ราคา

ต่อกิโลกรัม

ราคา

ต่อกระสอบ

ปริมาณที่จำหน่าย

(กิโลกรัม)

วันที่เปิดจำหน่าย
กข61 17 425 80,000 11 พ.ค. 64
กข49 17 425 80,000 17 พ.ค. 64

เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที่ 5%

ติดต่อสั่งซื้อทางโทรศัพท์ 055-615-655 , 086-448-2519

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 064-751-3850

(ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.)

 

*************************************

*************************

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

 



 

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 มีนาคม 2564 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้รับมอมหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยให้ร่วมจัดนิทรรศการ จังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯณสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย  ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย   

อ่านต่อ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายพนม แผลงฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ได้มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา พิงทะวงค์กุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายไฉน คำทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาววธัญญา อยู่สถิตย์ นักเกษตร ตรวจตัดสินแปลงคุณภาพแปลงข้าว และติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์กข61 และกข49 ฤดูแล้งปี 2564ณ กลุ่มเกาะน้อย และกลุ่มคลองปากร้าว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  

อ่านต่อ

  วันที่ 23 มีนาคม 2564กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ให้ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย                 

อ่านต่อ

** ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ** เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย มีจำหน่าย(กิโลกรัม) ราคากิโลกรัมละ (บาท) ราคา/กระสอบ(บรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ)  ข้าว กข61(ชั้นพันธุ์จำหน่าย) - 16.00   400 บาท    ข้าว กข41(ชั้นพันธุ์จำหน่าย) - 16.00 400 บาท        

อ่านต่อ