170263
Big field PosterA5001

คู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่     คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย นำโดยนายสันติ ไชยา ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมต้อนรับคณะทำงานสืบค้นข้อมูลเชิงประจักษ์    ในกรณีลูกจ้างประจำของศูนย์ฯ นายสำเริง  คู่ควร ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ช4 ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมข้าวตอกพระร่วง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย                                      

อ่านต่อ