Black Ribbon

Rice Insee60 500

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแผ่นโปสเตอร์

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  ปี 2560 
คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว  (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560)

   เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย   มีจำหน่าย
 (กิโลกรัม)

ราคากิโลกรัมละ

    (บาท)

     ราคา/กระสอบ
 (บรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ)

 ข้าว กข 41
     (ชั้นพันธุ์ขยาย)

 4,800     16.00

          400

 ข้าว กข 41
    (ชั้นพันธุ์จำหน่าย)

 142,700
    15.00           375
 ข้าว กข 61
    (ชั้นพันธุ์ขยาย)
 12,975     16.00           400
 ข้าว กข 61
    (ชั้นพันธุ์จำหน่าย)
 460,475     15.00           375

                    ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที 5%

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 06-4751-3850 กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

(ในเวลาราชการเท่านั้น)

วิธีการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวการสั่งซื้อด้วยเงินสด
                   
  1. ติดต่อสั่งซื้อโดยตรง โดยชำระเป็นเงินสด ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย  เลขที่ 169 หมู่ที่ 5  ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก
                      จังหวัดสุโขทัย  64110 (ในเวลาราชการ)
                
                2.
ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อ หรือสั่งจองทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือ หนังสือ สั่งซื้อไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย โทรศัพท์ 
                    0-5
561-5655 โทรสาร(Fax) : 0-5561-5656          
              *
กรณีการติดต่อสั่งซื้อของตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวให้จัดส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
                  ทางโทรสาร(Fax) 0-5561-5656 โดยส่งเอกสาร    ดังนี้                     
                          -
สำเนาเอกสารใบสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
   - สำเนาใบตัวแทนจำหน่ายของกรมการข้าว     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

รายชื่อตัวแทนจำหน่าย/สมาชิกชมรม/ร้านค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

Big field Poster500

 Big field PosterA5001

คู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่     คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ย้อนหลังวันวาน

อ่านต่อ

ศูนย์บริการชาวนา  

อ่านต่อ

                       วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายปิติ  แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเปียกสลับแห้ง  ณ แปลงนาสาธิต นางบัณฑิตา  ขำพิทักษ์  บ้านพระร่วง ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย                           

อ่านต่อ

"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี "                            

อ่านต่อ

จัดฝึกอบรมตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 ในพื้นที่ ศพก วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2560                     

อ่านต่อ

        วันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมเยียน  

อ่านต่อ

วันที่ 17  กรกฎาคม 2560 จัดงานศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนณ โรงเรียนบ้านเกาะน้อย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย                              

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ